Naše projekty - stránka ve vývoji

Název od - do popis foto stav
Stavba kapličky na Zadních Paštích - projekt vedoucí ke vzniku spolku 11.11.2011 text foto realizováno
Benefiční koncerty - tady odkaz na souhrnný text?        
    Benefiční koncert Spirituál kvintetu pro záchranu varhan v kostele sv. Vintíře 13.09.2013 text   realizováno
    Benefiční koncert pro Stodůlky 06.06.2013 text   realizováno
    Další benefice ....        
Umístění kříže a pamětní desky A. Juránkovi na Svarohu 20.09.2014 text foto realizováno
Výstava fotografií k 130. výročí narození Josefa Váchala       realizováno
Výstava fotografií historických hraničních kamenů z doby Marie Terezie v Železné Rudě 30. 7. - 30. 8. 2015 text foto realizováno
Aktivní léto 2015 - tady odkaz na souhrnný text?        
     Záchranáři v Dobré Vodě 13.06.2015 text foto realizováno
     Roztančená a rozezpívaná Dobrá Voda        
     Dobrá Voda plná her pro děti a dospělé        
     Sportovní den v Dobré Vodě        
     Léčivé plevele v okolí Dobré Vody        
     Z Dobré Vody do Dobré Vody ani na kole ani pěšky - vyzkoušejte koloběžky         
     Dobrá Voda plná šikovných rukou (tvořivá dílna)         
     Hledáme nejen v Dobré Vodě (geocaching)        
     Dobrá Voda a okolí z cyklistického sedla        
     Po stopách zlata v okolí Dobré Vody        
     Dobrovodské hraní s dětmi, pánem, paní...         
     Slavnost pramene v Dobré Vodě        
Šumavské štrůdlování        
Aktivní soboty        
Šumavské čtvrtky        
Den v NP Šumava (brigáda se studenty gymnázia)        
Výstava k výročí Karla Klostermanna        
Rok na Šumavě        
Realizace úpravy pietního místa na Stodůlkách        
Stavba schodů na kůr v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě        
Návrat varhan do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě        

 

 

Výstava fotografií historických hraničních kamenů z doby Marie Terezie v Železné Rudě

V letošním roce uplyne 250 let od vytyčení zemských hranic mezi Rakousko - Uherskem a Bavorskem. Smlouva z března 1764, kterou podepsala Marie Terezie a bavorský kurfiřt Maximilián Josef III., znamenala ukončení sporů o skutečném průběhu státních hranic. V roce 1765 - 66 nahradily stromové značení kamenné patníky, tzv. hraničníky. Tyto nádherné historické kameny jsou dnes zrekonstruovány a zdobí místa původního osazení. K této příležitosti zapsaný spolek Šumavské cesty, Otevřená Šumava, město Železná Ruda a  obec Prášily uspořádali výstavu, kterou lze navštívit od 30. 7. do konce srpna v Informačním středisku města Železná Ruda. V září bude výstava přenesena do Městské knihovny v Nýrsku a v říjnu by měla být instalována na Modravě. Možná se objeví i ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni.
 
Autory fotografií jsou Václav Vetýška a František Janout. 

Stavba kapličky sv. Martina na Zadních Paštích (11. 11. 2011)

Za úzké spolupráce Jany Kolářové, Pavla Bečváře a starosty obce Hartmanice byla v místech bývalé obce Zadní Paště vystavěna na původních základech kaple sv. Martina. Financování celého projektu  proběhlo z výtěžku benefičního koncertu Vlaďky Bauerové a ze sponzorských darů drobných dárců. K slavnostnímu vysvěcení došlo 11.11.2011 v 11 hodin a 11 minut otcem Tomasem. V roce 2012 proběhlo první setkání u kapličky sv. Martina a podařilo se tuto pravidelnou listopadovou akci prosadit do návštěvního řádu NP Šumava jako tradiční akci, opakovanou každý rok o víkendu, nejbližšímu k svátku sv.Martina.

pozvanka reduk kaplicka

Umístění pamětní desky na Svarohu

20. 9. 2014 byla ve spolupráci s občanským sdružením Otevřená Šumava slavnostně odhalena deska Arnymu Juránkovi a vztyčen vrcholový kříž na Svarohu. Máme tak po obnově kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích splněný další cíl.

Velké poděkování patří Petru Šneberkovi za návrh, Vaškovi Vetýškovi za nápad (umístění desky Arnymu Juránkovi u příležitosti 70 let od úmrtí) a pomoc při instalaci, dále členům Otevřené Šumavy za instalaci a Městu Železná Ruda, především starostovi Ing. Michalu Šnebergrovi, za pomoc při realizaci.

Projekt je financován z částky, která byla vybrána od účastníků loňského Setkání na Svarohu. Tuto sumu doplnil náš spolek o cca 200,- Kč, aby celá částka mohla být zaokrouhlena na rovných 8.000,- Kč. Zbytek doplatilo Město Železná Ruda.

 

Klikněte  pro článek o odhalení pamětní desky na Svarohu

Benefiční koncert pro Stodůlky (6. 6. 2013)

Je krásný čtvrteční večer, po dlouhé době svítí sluníčko a je teplo. Krátce před 19 hod. se v Kopeckého sadech tvoří hloučky lidí. Všichni čekají na koncert Eret tria. Za organizací tohoto benefičního koncertu stojí občanské sdružení Šumavské cesty, především Jana Kolářová a Pavel Bečvář. Tentokrát se jedná o start při realizaci obnovy půdorysu kaple na Stodůlkách, někdejší největší královácké rychtě, a jeho vyzdvižení do výše 1 m a vztyčení dřevěného kříže.

Koncert je v plném proudu, písničky jsou prokládány vtipnými komentáři a na koncertě zaznívá i poezie. Následuje krátká přestávka na občerstvení, sdělení zážitků z probíhajícího koncertu i možnost zakoupení CD s písničkami vystupujících pánů. Atmosféra druhé poloviny koncertu je stejně krásná jako ta první. Všichni jsou velmi dobře naladěni a nikomu se nechce domů. A tak Eret Trio přidává několik skladeb navíc.

Účastníci koncertu odcházejí s úsměvem na rtech, prožili krásný večer a ještě přispěli na dobrou věc.

Už se těšíme na další benefiční koncert, který se bude konat v září. Nebudeme však předbíhat……

IM

 

Tuesday the 30th. Šumavské cesty o. s. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins